-->

ponedeljek, 22. avgust 2011

Another one for "Let it be yellow"


It's my mum's 60th birthday tomorrow. This time I tried to make something in yellow. And this is the card I made for her. HAPPY BIRTHDAY MUM!


Še ena za "Naj bo rumeno"

Jutri praznuje moja mama 60 let. Tokrat sem poiskusila narediti nekaj v rumeni barvi. In tukaj je čestitka, ki sem jo naredila za njo. MAMA, VSE NAJBOLJŠE ZA ROJSTNI DAN!

četrtek, 18. avgust 2011

Let it be yellow
Recently I made a birthday card for a girl (for her 1st birthday). I really liked the result so I decided to make another one, but in yellow. The challenge at Craft-alnica is "Let it be Yellow". So, this is my card for the challenge.

Naj bo rumeno

Pred kratkim sem izdelala čestitko za deklico (za njeni prvi rojstni dan). Zelo mi je bila všeč zato sem se odločila, da naredim še eno, vendar tokrat v rumeni barvi. Tokratni izziv na Craft-alnici se imenuje "Naj bo rumeno". In tukaj je moja čestitka, ki jo prijavljam na izziv Craft-alnice.

petek, 12. avgust 2011

Birthday Card

Hello! This time I was asked to make a birthday card for a girl (Minka) for her 1st birthday. And this is the card. Isn't it cute?!


Čestitka za rojstni dan

Pozdravček! Tokrat so me prosili, da izdelam voščilnico za deklico Minko, ki praznuje svoj 1. rojstni dan. In tukaj je voščilnica. Kaj ni skrčkana?!

sreda, 10. avgust 2011

ChristeningI decided to make some Christening cards, since I don't make enough of those. I was also working on the homemade flowers and crosses. Here is the result.

Krst

Odločila sem se, da naredim nekaj čestitk za krst, glede na to, da le-teh ne izdelujem dovolj. Prav tako sem izdelala nekaj rožic in križcev. Tukaj pa je rezultat.
01 09 10